Friday, April 07, 2023

अनाथ बालबालिकालाई भत्ता

घलेभञ्याङ्ग । नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकाले अनाथ बालबालिका संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

कार्यक्रम अन्तर्गत अनाथ बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुरु गरेको छ । पालिकाले कार्यक्रममा समावेश भएका बालबालिकालाई भत्ता वितरण सुरु गरेको अध्यक्ष तेजबहादुर तामाङ रमेशको भनाइ छ । बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा पालिकाको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाले भत्ता वितरण गरेको हो । गाउँपालिकामा आमाबावु विहीन बालबालिका २२ जना रहेका छन् । त्यसमध्ये बालिका १२ जना र बालक १० जना रहेका छन् । उनीहरूलाई मासिक २ हजार रुपैयाँको दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने गरिएको छ ।

No comments:

Post a Comment