Monday, June 19, 2023

सहायक सामग्री वितरण

 सहायक सामग्री वितरण

काहुले । किस्पाङ गाउँपालिकाले फरक क्षमता भएकाहरूलाई पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । जीविकोपार्जनका लागि सहायक सामग्रीका साथै शैक्षिक सामग्रीहरू प्रदान गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महाप्रसाद दंगालको भनाइ छ ।
    उनका अनुसार समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत १५ जनालाई सेतो छडी, व्हिलचियर, वैशाखी र १० जनालाई एक÷एक वटा बाख्रा र ६ जनालाई शैक्षिक सामग्री प्रदान गरिएको छ । सामग्री वितरण गर्दै गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष अर्ज‘नप्रसाद न्यौपानेले यसबाट फरक क्षमता भएकाहरूको जीवन सञ्चालन गर्न सहयोग पुगेकोले कार्यक्रम निरन्तर हुने बताए ।

No comments:

Post a Comment