Monday, July 17, 2023

तस्बिर समाचार

गाउँमा सिंहदरबार : नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकाको वडा नं. २ को कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनकान लागि जम्मा भएका नागरिकहरू र सरकारी कर्मचारी ।

No comments:

Post a Comment