Monday, August 28, 2023

एम्बुलेन्सको भाडादर निर्धारण

सुर्यगढी । सुर्यगढी गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका लागि एम्बुलेन्सको भाडादर निर्धारण गरेको छ । गाउँपालिकाले भदौं १ गतेबाट लागू हुनेगरि भाडा दर निर्धारण गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तबहादुर घलेले जानकारी दिएका छन् ।
    वडा नं. १ को साविक वडा नं. ३ बाट लच्याङ स्वास्थ्य चौकीसम्म ३ सय, त्रिशुली अस्पतालका लागि ६५० र काठमाडौंका लागि २ हजार ५ सय छ । साविक वडा नं. १, ४, ५ र ६ देखि लच्याङ स्वास्थ्य चौकीसम्मका लागि ४ सय , त्रिशुली अस्पतालसम्म ८५० र काठमाडौंका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको छ । साविक वडा नं. ७ बाट लच्याङ स्वास्थ्य चौकीका लागि ३ सय, त्रिशुली अस्पताल ९ सय र काठमाडौं २ हजार ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । साविक २, ८ बाट लच्याङ स्वास्थ्य चौकीसम्म ३ सय, विदुरसम्म ८ सय र काठमाडौसम्म २ हजार ४ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । वडा नं. २ को साविक वडा नं. १ र २ बाट कुवापानी स्वास्थ्य चौकीका लागि ३ सय, त्रिशुली ६ सय र काठमाडौ २ हजार १ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
    साविक वडा नं. ५ र ९ लच्याडबाट कुवापानी स्वास्थ्य चौकीसम्म ४ सय, त्रिशुली अस्पतालसम्म ७ सय र काठमाडौ २ हजार २ सय, साविक वडा नं. ६ र ८ बाट कुवापानी स्वास्थ्य चौकीका लागि ३ सय, त्रिशुलीसम्म ६ सय र काठमाडौंका लागि २ हजार ३ सय रुपैयाँ, वडा नं. ३ को साविक वडा नं. ७ र ९ बाट बागेश्वरी स्वास्थ्य चौकीसम्म ४ सय, त्रिशुली ५ सय र काठमाडौ २ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । साविक वडा नं. ३ र ४ बाट बागेश्वरी स्वास्थ्य चौकीका लागि ३ सय, त्रिशुली अस्पतालसम्म ६ सय र काठमाडौंसम्म २ हजार १ सय, वडा नं. ४ को साविक वडा नं. १ र ७ बाट गणेस्थान त्रिशुलीका लागि ७ सय रुपैयाँ, साविक ५ देखि ९ सम्मबाट त्रिशुली अस्पतालसम्म ८ सय छ । काठमाडौंका लागि क्रमश ः २ हजार १ सय र २ हजार २ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । वडा नं. ५ अन्र्तरगत साविक १ देखि ४ बाट त्रिशुली ७ सय र काठमाडौ २ हजार १ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । साविक वडा नं. ५ देखि ९ सम्म त्रिशुली अस्पतालका लागि ८ सय, काठमाडौका लागि २ हजार २ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

No comments:

Post a Comment